Õppimine

 1. Füsioterapeute koolitatakse Eestis kahes õppeasutuses: Tartu Ülikoolis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
 2. Füsioteraapia õppekavasid on nimetatud koolides kokku kolm:
  a. Tartu Ülikoolis kaks õppekava: bakalaureuse- ja magistriõppekava, mis on läbi viidud kehakultuuri- ja arstiteaduskonna poolt.
  b. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgharidus õppekava.
 3. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajad saavad sisse astuda Tartu Ülikooli füsioteraapia magistriõppesse.
 4. Kõik kolm nimetatud õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ning vastavad hetkel kehtivatele füsioteraapia kutsestandarditele.
 5. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia rakenduskõrghariduse õppekava maht on 180 EAP, nominaalne õppeaeg 3 aastat. 1/3 õppest moodustab kliiniline praktika.
 6. Tartu Ülikooli füsioteraapia bakalaureuse õppekava maht on 180 EAP, nominaalne õppeaeg 3 aastat. Õppekavas on prekliiniline ja kliiniline osa ning 1/3 õppest moodustab kliiniline praktika.
 7. Tartu Ülikooli füsioteraapia magistriõppekava maht on 120 EAP, nominaalne õppeaeg 2 aastat. Magitriõpe on süvendatud erialane õpe, millest õppijad muuhulgas sooritavad 3 kuud praktikat kliinilises keskkonnas.
 8. Füsioteraapia õppekavade läbimine annab füsioterapeutidele hea ja ülevaatliku ettevalmistuse tööturule sisenemiseks. Arvestades, et viimasel kümnel aastal on füsioteraapia olnud gümnaasiumilõpetajate populaarseimate valikute hulgas, on see eriala, kuhu on koondunud Eesti gümnasistide paremik.
 9. Pärast koolide lõpetamist on noorel spetsialistil võimalik siseneda tööturule endale meelepärases valdkonnas.
 10. Füsioterapeutidele korraldatakse täiendkoolitusi nii Eesti kui välismaiste õpetajate juhendamisel. Samuti on viimasel neljal aastal toimunud füsioteraapia aastakonverents Eesti Füsioterapeutide Liidu eestvedamisel.
 11. Füsioterapeutidel on olemas toimiv pädevushindamise süsteem, mida läbides on võimalik hankida füsioterapeudi kutsetunnistus, mis tõendab füsioterapeutilise pädevuse olemasolu ka aastaid pärast koolilõpetamist. Soovituslik pädevushindamise tsükkel on 5 aastat. Hetkel on füsioterapeutide kutse andjaks Eesti Füsioterapeutide Liit.
 12. Füsioterapeudi kutsetunnistuse omamise kohustus töötamiseks ei ole hetkel Eestis juriidiliselt reguleeritud. Vastav määrus on väljatöötamisel Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna poolt, et tagada parem teenuse kvaliteet tervishoius.
 13. Mõlemal füsioterapeute õpetaval kõrgkoolil on kutse andmise õigus koolilõpetajatele, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil alates 2015. aasta kevadest, Tartu Ülikoolil alates 2016. aasta kevadest.
 14. Hetkel lõpetab igal aastal bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppekaval kokku umbes 60 füsioterapeuti.