Lisainfo

Füsioteraapia organisatsioonid:


World Confederation for Physical Therapy – Ülemaailmne Füsioterapeutide Konföderatsioon

WCPT uudised
WCPT uudiskiri

WCPT- Europe – Ülemaailmse Füsioterapeutide Konföderatsiooni Euroopa osa
American Physical Therapy Association – Ameerika Füsioterapeutide Liit
Australian Physiotherapy Association – Austraalia Füsioterapeutide Liit
Canadian Physiotherapy Association – Kanada Füsioterapeutide Liit
Finnish Physiotherapy Association – Soome Füsioterapeutide Liit

The International Network of Spinal Cord Injury Physiotherapists
Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Federatsioon

Asutused Eestis:

Sotsiaalministeerium
Haigekassa
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Abivahenditega seotud asutused:


Invaru OÜ– liikumisabivahendid, tualeti- ja vanniabivahendid, erivahendid liikumispuuetega lastele, põetus- ja hooldusabivahendid, mähkmed põetamiseks, glükomeetrid ja nende testribad, beebikaalud

AS Gadox – ortoosid, esmased abivahendid ja proteesid, ortopeedilised jalanõud, liikumis- ja invaabivahendid

HNRK Abivahendikeskus – Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse abivahendikeskus.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus – Pőhja-Eesti kuulmispuuetega inimeste diagnostika-, ravi- ja rehabilitatsiooniga ning imikute ja väikelaste kuulmisskriininguga.

Audiomed OÜ – kuuldeaparaate, sisekõrva implantaate, abivahendeid kurtidele, vahendid meditsiinipersonalile, kõrvaotsakute valmistamine, larüngofone jm

Eesti Ortoosikeskus OÜ – ortoosid, proteesid, ortopeedilised jalanõud, kargud/kepid

Jalaexpert – ortopeedilised jalanõud, tallatoed, ortoosid, erinevate proteeside valmistamine

MTÜ Jumalalaegas Abivahendikeskus “Silmalaegas” – nägemis- ja kuulmisabivahendid

ITAK OÜ – inva- ja hooldusabivahendid

Terviseabi OÜ

OÜ Rehabilitatsiooniabi

Füsioteraapiaga seotuid linke mujalt maailmast:


http://www.wcpt.org/node/33159 – erinevate maade koolituskuulutuste leheküljed
http://www.physiobob.com/ – rahvusvaheliune füsioteraapia- alane foorum
http://www.elearnsci.org/default.aspx – lehekülg seljaajutrauma järgsest taastusravi käsitlusest
http://radiologymasterclass.co.uk/ – röntgeni lugemine
http://www.radiologyassistant.nl/ – veel üks hea lehekülg röntgenite kohta
www.sdc.qld.edu.au – erinevad tasuta online kursused (põhilised kardio-respiratoorse- ning ortopeedilise füsioteraapia vallas)

Füsioteraapia andmebaase:


http://www.pedro.org.au/ – tasuta kättesaadavad füsioteraapiateemalised artiklid, ravijuhised jne

http://www.hookedonevidence.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/ – internetipõhine artiklite raamatukogu