Füsioteraapia

Füsioteraapia (FT) on tervishoiueriala, mis kasutab kehalisi harjutusi, asendravi, manuaalseid võtteid ja füüsikalisi meetodeid, et edendada, säilitada või taastada inimese liikumisfunktsiooni, vähendada valu ning ennetada vigastuse või puude teket.

Füsioteraapia teenust osutatakse juhtudel, kui liigutus või funktsioon on ohustatud vananemist, vigastusest, valust, haigustest, kaasasündinud seisunditest või keskkonna faktoritest. FT võibolla vajalik igas vanuses inimestele ning vajadusel ka loomadele. FT teenust osutatakse füsioterapeudi poolt või tema juhendamise ning järelvalve all. See hõlmab endas füsioterapeudi, patsiendi/kliendi, teiste tervishoiutöötajate, perekonna, abistajate ja/või kogukonna vahelist suhtlemist ja koostööd.

FT teenus koosneb:

  • hindamisest ning tulemuste analüüsimisest
  • diagnoosi püstitamisest (tuleneb hindamisest)
  • planeerimisest (mis hõlmab endas teraapia vajaduse määratlemist ning koos patsiendi/kliendiga mõõdetavate eesmärkide seadmisest)
  • teraapia läbiviimisest ning kordushindamisest

FT protsess_kodulehele

Võib ka juhtuda, et hindamise tulemusena otsustab füsioterapeut juhatada patsiendi/kliendi edasi mõne teise spetsialisti juurde. Füsioterapeudi ulatuslikud teadmised inimese kehast ning selle liikumisest ning potensiaalist mängivad keskset rolli diagnoosi ning sekkumisstrateegiate valikul. Praktiline väljund oleneb sellest, kas FT on suunatud tervise edendamisele, ennetustööle, ravile või rehabilitatsioonile.

Füsioterapeudid ei pea tegema vaid vahetut patsiendi-/klienditööd, vaid võivad leida rakendust ka haridus- ja teadusvaldkonnas, seadusloomes, tervishoiukorralduses, tervisedenduses jm.

Loe rohkem rajaleidja leheküljelt!