FT teenus

Käesolevast rubriigist on võimalik leida infot, kes ja kus füsioteraapia teenust osutab.

TEENUSEOSUTAJATE NIMEKIRI

Füsioteraapia teenust on Eestis võimalik saada erinevate mooduste kaudu:

  • Haigekassa rahastatav füsioteraapia esmatasandil – perearsti teraapiafondist
  • Haigekassa rahastatav ambulatoorne taastusravi, sh füsioteraapia
  • Haigekassa rahastatav statsionaarne taastusravi, sh füsioteraapia
  • Sotsiaalkindlustusameti rahastatav sotsiaalne rehabilitatsioon, sh füsioteraapia
  • Töötukassa rahastatav tööalane rehabilitatsioon, sh füsioteraapia
  • Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt rahastatud taastusravi, sh füsioteraapia
  • Erafüsioteraapia teenus (tasub inimene ise, tema lähedased või tööandja)