Neuropsühholoogilised sekkumised taastusravis

Map Unavailable

Kuupäev/Kell
Date(s) - 16/05/2019 - 18/05/2019
Terve päev

Asukoht
Bliss Tray

Kategooria

Tag


Toimumise aeg ja koht: 16., 17. ja 18. mai 2019, Tallinn (BlissTray konverentsikeskus)
Koolituse maht: 1 EAP
Koolitajad: – Helen Pikkat (kliiniline neuropsühholoog, Haapsalu Neuroloogiline
Rehabilitatsioonikeskus)
– Kadi Epler (kliiniline neuropsühholoog, neuroloogilise kutserehabilitatsiooni keskus
NeuroKom Bad Tölz, Saksamaa)
Sihtrühm: taastusravi spetsialistid (psühholoogid, logopeedid, tegevusterapeudid, füsioterapeudid),
kes töötavad ajukahjustusega patsientidega.
Taust:
Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kaasaegsetest tõenduspõhistest lähenemistest ning
kliinilises praktikas kasutusel olevatest sekkumistest kognitiivsete, emotsionaalsete ja käitumuslike
probleemide korral. Koolitus keskendub sellele, kuidas toetada patsiendi iseseisvust ning
toimetulekut igapäevases elus avalduvate probleemidega.
Kuna neuropsühholoogilised probleemid mõjutavad kogu taastumise protsessi ootame koolitusele
osalema kõiki neuroloogilises taastusravis/rehabilitatsioonis töötavaid spetsialiste. Probleemide
leevendamine toimib kõige efektiivsemalt meeskonnatööna ning koolitus ongi suunatud nende
võimaluste tutvustamisele.
Koolitus on praktilise suunaga – osalejad saavad materjale, töölehti ning konkreetseid meetodeid,
mida oma igapäevases töös patsientidega koheselt rakendama hakata.
Koolituse lõpliku sisu koostamisel lähtume ka osalejate saadetud küsimustest ja soovidest.
NB! Koolituse sisu keskendub neuroloogiliste probleemidega täiskasvanutele, kuid mitmed meetodid
on rakendatavad ka teiste patsiendigruppide puhul.
Koolituse teemad:
• Erinevad lähenemised neuropsühholoogilisele taastamisele
• Koostöö patsiendi tugivõrgustikuga
• Taastumise varajane staadium
• Käitumuslikud lähenemised
• Tähelepanu
• Neglekt ja nägemishäired
• Mälu
• Täidesaatvad funktsioonid
• Emotsionaalsed probleemid
• Koostöö ja haigusteadlikkuse toetamine
Osalustasu: Koolituse hind on 315 eurot (sh. KM). Hinna sees on koolitusmaterjalid, kohvipausid ning
lõunasöögid.
Soodushind kuni 15.03 registreerujatele on 285 eurot.
Registreerumiseks palume täita küsimustik: https://docs.google.com/forms/d/14HvHJLSghH7OTv_-
CZgk8gm4Bt63G1_ksRW_7fYxJ68/edit
Registreerimine on lõplik kui osalustasu on makstud.
Koolitusega seotud küsimustele vastab rõõmuga Helen Pikkat (helenpikkat@gmail.com).