Müofastsiaalsed liinid ja lihastestimine

Loading Map....

Kuupäev/Kell
Date(s) - 01/02/2019 - 03/02/2019
Terve päev

Asukoht
KRAUTMANI MASSAAŽI JA TERVISEAKADEEMIA

Kategooria

Tag


Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:
Probleemide defineerimine ja leidmine on iga terapeutilise protseduuri tähtsaim ja ka keerulisim osa. Põhjuse leidmine paneb aluse kogu teraapiale.

Sageli pöördub inimene arsti või terapeudi juurde liigese -või seljaprobleemiga. Tavaliselt ei ole valu põhjus aga seal, kus valutab (kui just ei ole tegemist traumaga), vaid mujal. Ent ravima hakatakse „haiget kohta“.

Koolitusel käsitleme lihaspingetest tekkinud probleeme, nende põhjuste leidmist ning mida teha erinevate olukordade puhul.

-koolituse lõppedes oskab osaleja hinnata fastsialiine ning lihaseid nendes
-teab, kuidas viia läbi lihastestimist
-oskab anda abi ja nõu erinevate lihastest tingitud probleemide puhul.

Sihtgrupp: arstid, medõed, massöörid, füsioterapeudid, manuaalterapeudid jt.

Õppemaht: 36 ak/tundi, mis sisaldab 16 ak/h auditoorset õpet, 16 ak/h praktilist õpet ja 4 a/tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas), inimese skeleti mudel, teemakohased joonised

Teemad:
– müofastsiaalsed liinid, lihaste ja luude asetus nendes
– lihastestimine, selle abil probleemse lihase leidmine.

Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine, probleemid ning nende võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub 01-03.veebruaril 2019.a. Tallinnas aadressil Tondi 8a, Krautmani Terviseakadeemias

Koolituse ajakava:
1. päev
09.30-10.00 kogunemine
10. 00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-18.00 koolitus
2. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-18.00 koolitus
3. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00 koolitus

Koolituse maksumus on 195 eurot. EMMK Seltsi , Krautmani kooli lõpetanutele, Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Massööride Liidu liikmetele hinnasoodustus 10% .

Tasu sisaldab koolitust ja koolituse materjale
Koolituse ruumides on massaažilauad ning muud vajalikud vahendid koolituse läbiviimiseks. Ruumid on hubased, võimalus käsi pesta. Koolituse ajal pakutakse teed ja joogivett.

Endal kaasa võtta mugavad riided.

Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 50 €.
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta ka sularahas kohapeal.
Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.
Hindamine ja lõpetamise tingimused:
kirjalik eksam, läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti
praktiline eksam, eksminant saab situatsioonülesande. See tuleb praktiliste võtetega lahendada, samas on osaleja suuteline põhjendama mida ja miks tegi just selliseid võtteid.

Väljastatavad dokumendid:
tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
tõend, kui eksam on läbimata, kuid osaleja osales koolitusel täies mahus. Sel juhul on hiljem võimalik sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul väljastatakse tunnistus.
Koolitaja:
Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT. Viinud läbi spordi- ja ravimassaažialaseid koolitusi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja MTÜ Elukaar juures.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad end erialaselt (5 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi taseme ja eripäraga. Koolituse lõppedes annavad osalejad tagasiside, mille alusel saame hinnata, kuidas saadi aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav, kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud, mida võiks tulevikus paremini teha.

Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.
Küsimuste puhul saab helistada või võtta ühendust e-posti teel.

Andrei Kipper:

Tel. 56828520

meil: ak.estom@gmail.com