Töögrupid

EFLi töögruppide eesmärk on koondada mõnes spetsiifilises füsioteraapia valdkonnas tegutsevaid / valdkonnast huvituvaid füsioterapeute ning pakkuda võimalust vahetada kogemusi, üksteiselt õppida ning edendada valdkonda. Hetkel on EFL-il kaheksa füsioteraapia valdkondade töögruppi:

  1. Vaimse tervise füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Marin Rändur, marinrandur@gmail.com
  2. Respiratoorse füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Hedi Kähär, hedikahar@gmail.com
  3. Tööfüsioteraapia töögrupp – eestvedaja Liina Pääbo, liinapaabo@gmail.com
  4. Amputatsioonijärgse füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Anastassia Šipilova, anastassia.shipilova@gmail.com 
  5. Vaagnapõhja füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Anete Peterson, anete.peterson@gmail.com
  6. Kehalise aktiivsuse edendamise töögrupp – eestvedaja Eda Vallimäe, edavallimae@gmail.com
  7. Erapraksiste töögrupp – eestvedaja Mikk Pärn, mikkparn@gmail.com
  8. Noorliikmete töögrupp – eestvedaja Hanna-Liina Kingsep, hannaliina.kingsep@gmail.com

Grupiga liitumiseks palume ühendust võtta info@fysiot.ee või töögrupi juhtidega.