Füsioteraapia teenus on kättesaadav ka eriolukorra ajal!

Paljud füsioteraapia teenust pakkuvad asutused on eriolukorrale kohaselt katkestanud ambulatoorsed visiidid, kuid võimalusel asendanud need  e-konsultatsioonidega.

Samuti nõustatakse  patsiente telefoni ja e-meili teel.

Täpsemat infot füsioteraapia teenuste kohta eriolukorras leiad asutuste kodulehtedelt.  

Füsioteraapia TEENUSEOSUTAJATE NIMEKIRI