Füsioteraapia õpe Tallinnas

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on füsioterapeute koolitanud juba alates 2001. aastast. Pakutavat õpet ja lõpetajate kõrget taset on hinnatud nii Eestis kui ka välismaal. Eriti positiivseks võib pidada Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt 2016. aastal läbiviidud õppekavagrupi hindamist, kus väliseksperdid tõid füsioterapeudi õppekava kohta esile palju positiivset, mh tunnustati kõrgetasemelist rakenduslikku teadustööd, üliõpilaskesksust ning õppejõudude pühendumist.

Tänapäeval on aga paljudel keeruline eriala omandada ilma õpingute kõrval töötamata.

Soovile vastu tulles avab Tartu Tervishoiu Kõrgkool veebruaris 2019 Tallinnas tasulise osakoormusega füsioteraapia eriala kursuse, kus õppetöö on korraldatud tsüklitena (õppetöö ca nädal kuus) ja õppeperioodiks on ca 4,5 aastat. Õppetöö toimub peamiselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (Astangu 27, Tallinn) ruumides, viiel päeval semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu).
Vastuvõtutingimuste ja õppe maksumuse kohta leiad täpsema info kodulehelt: https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused

Lisainfo:
Anna-Liisa Tamm
Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
annaliisatamm@nooruse.ee
tel. 7370228