Statistika

Füsioterapeutide kutse andmise süsteem muutus alates 2013. aasta algusest. Alates sellest ajast on olemas ka jälgitav statistika kutse andmise protsessi paremaks analüüsimiseks ja kirjeldamiseks.

Alljärgnevalt on näha 2013. ja 2014. aastaga seotud kutse andmise statistika.

TULEMUSED_kutse_andmine_2013_2014

TAOTLEJAD_kutse_andmine_2013_2014

FT aruanded_valdkonnad_kutse_andmine_2013_2014

P2EVAD_kutse_andmine_2013_2014