KKK

Küsimused-vastused
Vastab EFLi kutsekomisjoni esinaine Kadri Englas

K: Mis saab füsioterapeut III, IV ja V tasemetest?
V: Hetkel kehtiv kutsesüsteem arvestatakse ümber uude raamistikku 2013. aasta alguses. Ehk teisisõnu: nendel, kellel on hetkel füsioterapeudi kutse olemas, on see olemas ka edaspidi ning mingeid lisategevusi vaja teha ei ole. See, millisele tasemele ja täpselt millal ümberpaigutamine toimub, selgub uue aasta alguses.

K: Millal peab FT kutset uuesti taotlema, kui see hetkel on juba olemas?
V: Kui hetkel on kehtiv kutsetunnistus olemas, siis peaks tulema kutse taastõendamisele siis, kui selle kehtivus lõppeb. Näiteks kui füsioterapeudil on FT III taseme kutse, mis saadud 2012. aasta kevadel ning kehtib aastani 2017, on tema jaoks sobiv aeg esitada kutse taastaotlemise avaldus koos vajalike dokumentidega umbes 3-6 kuud enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist.

K: Kas lühidalt kirjeldades näeb kutse andmine välja nii: kui eelnev kutse tase aegub või kui eelnevalt pole taset üldse taotletud, siis tuleb kutsekomisjoni esimehele saata nimetatud dokumendid, hindajad teevad kriteeriumtele tuginedes otsuse, kas tuleb vestlus või saab taotleja kutse ilma vestluseta järgnevaks viieks aastaks? Juhul kui taotleja läbib vestluse edukalt, siis saab ta samuti kutse järgnevaks viieks aastaks?
V:Mõlemale küsimusele on vastus jah: nii näeb protsess lühikirjelduses välja.

K: Kas äsja kooli lõpetanud füsiotapeudid saavad taseme 6 või 7 nö automaatselt?
V:  Jah, alates 2016. aastast saavad nii Tartu Ülikooli kui Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia õppekava lõpetajad kantud kutseregistrisse ning vastava märke koolilõpudokumendile. Kutse andjaks on neil juhtudel õpetav asutus, mitte EFL. EFLi kutsekomisjon on koolide kutse andmise protsessid heaks kiitnud. Neil inimestel, kel tunnitusel kirjeldatud märget ei ole, kuid kes on õppekava siiski läbinud, on õigus pärast kooli lõpetamist viis aastat töötada ning siis peaks läbima kutse taastaotlemise protsessi. Koolilõpetajasse suhtutakse kui pädevasse füsioterapeuti, usaldades sealjuures koolide hindamissüsteemi.
Kutse andmise protsessi kriteeriumite tabelit uurides, saab igaüks vaadata, millal tal on kogunenud piisavalt töökogemust kutsetaseme 7 taotlemiseks.

K: Kas magistriharidusega füsioterapeut saab taotleda kutset tasemel 7 ja teised tasemel 6?
V: Ei. Kõik füsioterapeudid saavad taotleda kutse taset 7. Erineva haridustasemega inimeste töökogemuse hindamiseks on erinevad kriteeriumid. Magistritasemel inimestelt oodatakse lühemat, bakalaureusetaseme haridusega inimestelt pikemat töökogemust. Pärast kutse taseme 7 edukat taotlemist kutse taastaotlemisel enam haridusest tulenevalt töökogemuse hindamisel erisusi ei ole.
Pikemas perspektiivis on kutse andmise süsteemi eesmärgiks ühtlustada tööturul olevate inimeste taset nii, et see vastaks vähemalt tasemele 7. Sealt edasi ei ole tublidusel ja selle mõõtmisel piire, mistõttu ei ole see ka reguleeritud.

Tagasi