EFL kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:
1)    Tööandjad
Merle Leiner – OÜ M.R.Therapy
Doris Vahtrik – Fysiokeskus OÜ
2)    Töötajad/spetsialistid
Katrin Kõre – Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Ege Johanson – Füsiokliinik OÜ
3)    Koolitajad
Anna-Liisa Tamm – Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Jelena Sokk – Tartu Ülikool Kehakultuuriteaduskond
4)    Muud osapooled
Siiri Heinaru – Eesti Füsioterapeutide Liit

Tagasi