FT teenus

Käesolevast rubriigist on võimalik leida infot kes ja kus füsioteraapiateenust osutab.

Füsioteraapiateenust on Eestis võimalik saada neljal põhilisel moel:

  • Eesti Haigekassa rahastusega
  • Sotsiaalkindlustusameti rahastusega
  • omafinantseeringuga
  • (liiklus)kindlustuse rahastusega.

/täiendamisel/