Teadlikkus läbi liikumise – BBAT Kehatajutereaapia I moodul

Map Unavailable

Kuupäev/Kell
Date(s) - 23/05/2019 - 28/05/2019
Terve päev

Asukoht
Käo Maleva Keskus

Kategooria

Tag


Toimumise aeg: 23-28 mai 2019
Toimumise koht: Tallinn
Sihtrühm: füsioterapeudid ja füsioteraapia tudengid
Osalejate piirarv: 16
Maht: 120 akadeemilist tundi (40 akad t auditoorset tööd, 45 akad t iseseisvat praktikat ja 40 akad t tööd kirjandusega)
Õppemeetodid: loeng, seminar, praktikum, refleksioon
Õppekeel: inglise keel
Koolitajad: Marin Randur spec. PT – BBAT terapeut ja õpetaja kandidaat (EST) Kirsti Niskala spec. PT – BBAT terapeut ja õpetaja, NLP Trainer ja töötervishoiu füsioterapeut (FIN)

Kursuse maksumus: 440€ (hind sisaldab õppetööd, koolitusmaterjale ja lõunat) EFLi ja EFÜSi liikmetele soodustus -15%.
Koolituse eesmärk
Kursus on mõeldud füsioterapeutidele, kes soovivad paremini mõista inimese liikumist, liigutuskvaliteeti ja liigutusteadlikkuse treeningut. Skjaerven jt (2010) leidsid, et füsioterapeudi liigutusteadlikus on eeltingimuseks patsientide liigutuskvaliteedi arendamisel. Antud kursus võib olla esimene samm füsioterapeudi enesearengul läbi eksperimentaalse õppimise. Kursuse eesmärk on tutvustada BBAT Kehatajuteraapiat (Basic Body Awareness Therapy) ja selle terapeutilisi põhimõtteid nii teoorias kui praktikas. Töötame lähtudes mudelitest ja printsiipidest, mis toetuvad liigutuskvaliteeti uurivale teadustööle (Skjaerven jt. 203, 2008, 2010, 2015), läbi protsessile suunatud pedagoogika ja inimesekeskse lähenemise, kus praktika, õppimine ning reflektsioon toetavad üksteist. Kontaktõppe periood Kursus algab kontaktõppega, kus läbi teoreetiliste ja praktiliste tundide omandatakse BBAT kehatajuteraapia põhimõtted ja harjutusvara. Teadveloleku treeningu toetuseks tutvume ka traditsiooniliste kohalolu ja liigutusteadlikust arendavate praktikatega nagu Zen meditatsioon ja Tai chi. Põhirõhk on praktikal ja terapeudi enda liigutusteadlikuse parendamisel. Selleks on vajalik kaasa võtta matt, pleed, soojad mugavad riided ja soojad sokid. Iseseisva töö periood Pärast kursust algab iseseisva töö periood (6 kuud), kus osalejad praktiseerivad BBAT harjutusvara ja põhimõtteid koos treeningpäevikuga ning töötavad läbi kursusega seotud kirjanduse. Soovitatud töömaht on vähemalt 45 h praktikat ja 200 lk kirjandust. Iseseisva töö protsess ja tulemus kajastatakse perioodi lõpus raportis. ¥ Iseseisev praktikat 45h ¥ Treeningpäevik ¥ Kirjandus 200 lk ¥ Raport 5-7 lk ¥ Ühine platvorm suhtluseks ja toetuseks (kinnine grupp facebookis) Auditoorses töös on vajalik mugav, soe ja sportlik riietus. Praktika toimub sokkides. Lisaks palume kaasa võtta oma mati ja pleedi. Kui see ei ole võimalik, siis palume sellest anda märku enne kursusele tulekut. Koolituse läbinud: ¥ Tunneb BBAT Kehatajuteraapia põhimõtteid ning oskab neid rakendada enda liigutuskvaliteedi ja liigutusteadlikkuse arendamiseks. ¥ Oskab märgata, kuidas terapeudi kohalolu ja liigutusteadlikkus mõjutavad kliinilist tööd. ¥ Saab jätkata õpinguid teises moodulis (BBAT II), mis valmistab ette individuaalteraapiaks. LISAINFO JA REGISTREERIMINE: marinrandur@gmail.com või tumBBAT@gmail.com