Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine

Map Unavailable

Kuupäev/Kell
Date(s) - 19/02/2019
10:00 - 17:15

Asukoht
Ülikooli 20-320

Kategooria

Tag


Toimumisaeg 19.02.2019
Maht 10 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 2 tundi iseseisvat tööd), 0,5 EAP
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Ülikooli 20-320 Tartu
Toimumise ajakava ja lisainfo Kell 10 – 17.15

Õppetöö vorm osaliselt veebipõhine õpe
Õppekeel eesti keel
Õppejõud  Aave Hannus PhD, Spordipsühholoogia lektor

Hind (ei lisandu käibemaksu) 98 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Jah

Täiendusõppeprogramm on seotud õppekava Kehaline kasvatus ja sport (2492) õppeaine KKSP.03.036 Spordipsühholoogia alused (3 EAP) õpiväljunditega

Sihtrühm kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, lapsevanemad, kõik huvilised

Õppekava rühm Kasvatusteadus
Eesmärk Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.

Õpiväljundid Kursuse läbinu
– mõistab pikaajalise motivatsiooni kujundamise põhimõtteid töös laste ja noorsportlastega;
– oskab kujundada positiivset motivatsioonilist õhkkonda.

Sisu
1. Videoloengud:
Treeningute motivatsioonilise õhkkonna mõju laste ja noorsportlaste arengule
Pikaaegse motivatsiooni reguleerimise põhimõtted sporditreeningutel osalevatel lastel ja noortel
2. Töötuba: Sisemise motivatsiooni tõstmise ja säilitamise üldised põhimõtted ja praktilised meetodid:
Ülesannete planeerimise põhimõtted ja strateegiad
Iseseisvuse toetamise põhimõtted ja strateegiad
Grupeerimise põhimõtted ja strateegiad
Distsipliini loomise ja säilitamise põhimõtted ja strateegiad
Hindamise ja tagasiside andmise põhimõtted ja strateegiad

Lisainfo https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?kood=P2OO.TK.045&id_eelm_kontaktisik=56766&leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=48147&id_ay_toimumine=62384&kordi_pealehel=1&systeemi_seaded=12,1,12,1,&viida%20kaudu=1&sessioon=0