K-teipimise koolitus algkursuse läbinutele

Map Unavailable

Kuupäev/Kell
Date(s) - 29/03/2019
Terve päev

Asukoht
MTÜ Terveline

Kategooria

Tag


KOOLITUS: K-TEIPIMISE KOOLITUS ALGKURSUSE LÄBINUTELE
KOOLITUSE KORRALDAJA: Arci Estonia OÜ
KOOLITAJAD: Hille Maas, FT, MSc ja Pille-Riika Lepik, FT, BSc, International K-Taping Academy  (Saksamaa) rahvusvahelise sertifikaadiga koolitajad
KOOLITUSE EESMÄRK: Koolitusel osaleja omandab enamlevinud haigusseisunditele ja funktsionaalsetele piirangutele vastava tõenduspõhise k-teipimise tehnika valimise ja rakendamise oskuse
praktikas.
KOOLITUSE TOIMUMISE AEG: 29. märts 2019, kl. 10.00. – 18.00.
KOOLITUSE TOIMUMISE KOHT: MTÜ Terveline, Pärnu mnt. 67 a, Tallinn, V korrus (https://terveline.ee/kontakt/)
ÕPIVÄLJUNDID:
 rakendab teadmisi ja oskusi kliendi k-teipimisel vastavalt haigusseisundi ja funktsionaalsetele häiretele ning hindab k-teipimise tulemust funktsionaalsete piirangute vähenemise seisukohalt
 mõistab haigusspetsiifilisi ja kogemuspõhiseid k-teibi kasutuse põhimõtteid ning rakendab oskusi aplikatsioonide kasutuseks neuroloogiliste, ortopeediliste, pediaatriliste, logopeediliste või tugiliikumiselundkonna häiretega klientidel
 mõistab funktsionaalsete piirangute hindamist ja avaldumist konkreetse haiguse sümptomaatika seisukohast.

KOOLITUSE HIND: 95 EUR (sisaldab käibemaksu 20 %). Koolituse hinnas sisalduvad 2 kohvipausi, koolituse materjalid (k-teibid ja teoreetiline materjal).
KOOLITUSELE REGISTREERUMINE: Koolitusele saab registreeruda 2. märtsini 2019 Arci Estonia OÜ e-posti aadressil: info@k-taping.ee. Registreerumisel palume kindlasti lisada: koolitusel osaleja nimi, arve maksja nimi, märge Eesti Füsioterapeutide Liidu või Eesti Massööride Liidu liikmelisuse kohta. EFL ja EML liikmetele soodustus 10 %.