Ürituste materjalid

 

09.09.2016 EFLi VI aastakonverensti materjalid:

1. “Füsioteraapia maailmas ja Euroopas ja Eestis” – Kadri Englas
2. “Stress ja läbipõlemine füsioterapeutidel– Katrin Kõre
3. Füsioteraapia Lätis – Dace Bertule
4. Füsioteraapia Soome – Katri Partanen

05.05.2016 EFLi üldkoosoleku materjalid:

1. EFLi juhatuse ettekanne EFLi tegevus- ja majandusaastast.

2. Ege Johansoni ettekanne – peagi saabub.

22.05.2015 EFLi üldkoosoleku materjalid:

1. EFLi juhatuse ettekanne EFLi tegevus- ja majandusaastast.

2. Katre Lust-Mardna ettekanne “Rindkere mobilisatsioon rühi korrigeerimiseks” 

3. Kadri Englas’e ettekanne “Füsioteraapia aruande koostamise ABC ehk põhiline tarkus füsioteraapia aruande koostamiseks kutse andmise protsessi raames”

MÕTTEKOHVIKUTE KOKKUVÕTTED