Liikmemaks

Vastavalt 21.04.2017 üldkoosoleku otsusele on alates 01.01.2019. aastane liikmemaks
tegevliikmetele 40€,
noorliikmetele ja pensonäridele 20€.

Noorliikmeteks  on füsioteraapia eriala üliõpilased bakalaureuse taseme õpingute kestel ja kuni 2 aastat peale füsioteraapia eriala bakalaureuse diplomi omandamist.

Vastavalt EFLi juhatuse otsusele kehtivad liikmemaksu tasumisele järgmised reeglid:
• liikmemaks peab olema tasutud iga aasta esimese kvartali lõpuks (31. märtsiks).
• liikmed, kellele on tehtud pärast esimese kvartali lõppu vähemalt kaks meeldetuletust, kuid vastus puudub ning liikmemaks on esimese poolaasta lõpuks (30. juuniks) maksmata, arvatakse Liidust välja.
• liikmetel, kellel on probleeme liikmemaksu õigeaegse tasumisega, palume pöörduda EFLi juhatuse poole aadressil info@fysiot.ee.
• liikmed on kohustatud EFLi juhatust teavitama enda kontaktandemete (nimi, e-post) muutusest, kirjutades aadressile info@fysiot.ee.

MTÜ Eesti Füsioterapeutide Liit
Swedbank: EE892200221014589480
Selgitus: Liikmemaks 2020, LIIKME EES- JA PEREKONNANIMI