Juhatus

Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuses on:

 • Katrin Kõre
 • Liina Pääbo
 • Siiri Heinaru

Eesti Füsioterapeutide Liidu (EFL) peamised eesmärgid/tegevussuunad aastani 2021:

 • Füsioterapeut on Eestis tervishoiutöötaja ja füsioteraapia eriala on reguleeritud sh erasektoris.
 • EFLi liikmeteks on vähemalt pooled Eesti füsioterapeudid (vähemalt 400).
 • EFL on usaldusväärne ja hinnatud koostöö- ning läbirääkimiste partner liidu liikmetele, poliitikakujundajatele, teenuse rahastajatele, koostööpartneritele ja tööandjatele sh füsioteraapiat puudutavates küsimustes pöördutakse EFLi poole.
 • Toimib füsioterapeudi kutsesüsteem ja EFL on jätkuvalt kutse andja.
 • Füsioteraapia teenus on tervishoiu esmatasandil kättesaadav kogu Eesti piires.

Juhatuse tähtsamad toimetused kajastuvad kalendris.

Revisjonikomisjonis on:

 • Kadri Medijainen
 • Margus Mustimets
 • Priit Eelmäe

Juhatus ja revisjonikomisjon valiti EFLI üldkoosolekul 21.04.2017. Valimisperiood on 4 aastat.

Tagasi