EFLi soovitused

EFL on välja töötanud mõned soovitused, mida füsioterapeudid ja nende tööandjad saavad vajadusel kasutada enda töö reguleerimiseks või muul praktilisel otstarbel. Soovituste aluseks on Füsioteraapia Maailmaorganisatsiooni (WCPT) seisukohad ning füsioteraapia head tavad.

Soovitus 1 – füsioterapeudi töökorralduse põhimõtted
Soovitus 2 – füsioteraapia dokumenteerimine
Soovitus 3 – füsioteraapia eesmärkide püstitamine
Soovitus 4 – füsioterapeudi kutse andmine – tagasiside kutse taotlejale

Kui kellelgi on mõtteid, millistel teemadel võiks veel EFL soovitusi kujundada, palun andke sellest teada
info@fysiot.ee

Tagasi