Astu liikmeks!

Eesti Füsioterapeutide Liiduga liitumiseks:

  1. tutvu EFLi põhikirjaga ning ole teadlik liikmete õigustest ja kohustusest (eriti kohustusest teatada oma andmete muutusest)
  2.  täida ära allolev vorm
  3. oota vastust (kui 1 kuu jooksul ei ole vatsust tulnud, võta ühendust aadressilt info@fysiot.ee)
  4. tasu aastane liikmemaks – 40€ (noorliikmele 20€) ning maksekorraldus EFLi juhatusele aadressile info@fysiot.ee (palun sõlmi püsikorraldusleping, sest see teeb ellu kõigi jaoks lihtsamaks).

Kogu aasta vältel on esmaliitujatele liikmemaks sama!

Noorliikmeteks võivad olla füsioteraapia eriala üliõpilased õpingute kestel ja kuni 2 aastat peale füsioteraapia eriala diplomi omandamist.
5. seejärel leiad oma nime EFLi koduleheküljelt ja hakkad saama EFLi listi infokirju – naudi liikmeks olemise õigusi ja ole aktiivne liige!

EFLi liikmeks astumine.

 

Kinnitus.

Tagasi