Astu liikmeks!

Eesti Füsioterapeutide Liiduga liitumiseks:

  1. tutvu EFLi põhikirjaga ning ole teadlik liikmete õigustest ja kohustusest
  2.  täida ära allolev vorm
  3. oota vastust (kui 1 kuu jooksul ei ole vastust tulnud, võta ühendust aadressilt info@fysiot.ee)
  4. tasu aastane liikmemaks – 40€ (pensionär/noorliige 20€) ning maksekorraldus EFLi juhatusele aadressile info@fysiot.ee

Kogu aasta vältel on esmaliitujatele liikmemaks sama!

Noorliikmeteks võivad olla füsioteraapia eriala üliõpilased õpingute kestel ja kuni 2 aastat peale füsioteraapia bakalaureuse diplomi omandamist.
5. seejärel leiad oma nime EFLi koduleheküljelt ja hakkad saama EFLi listi infokirju – naudi liikmeks olemise õigusi ja ole aktiivne liige!

LIIDUST VÄLJA  ASTUMINE – juhul kui soovid Liidust väljas astuda, täida ja digiallkirjasta avaldus ja saada see info@fysiot.ee

EFLi liikmeks astumine.

 

Kinnitus.

Tagasi