EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2020. AASTAL

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2020. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2020 – 30.11.2020. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1.Vormikohane avaldus
2. Vormikohane curriculum vitae
3. CV lisad
3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
3.2.1. varasema kutsetunnistuse olemasolul ka selle koopia
3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul
3.3.1. enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses) viimase 5 aasta jooksul
3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks viimase 5 aasta jooksul (nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine jms).
4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5. Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).

Lugupidamisega

Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@fysiot.ee
mob. +372 53 60 3122

EFL-i üldkoosolek toimub 12. aprillil 2019 Tartus

Oled oodatud Eesti Füsioterapeutide Liidu üldkoosolekule, mis toimub reedel, 12. aprillil Tartus SPARK Demo keskuses (Narva mnt 3). Registreeru siin https://goo.gl/forms/bk8n2cHmU9Z1CXbR2

Päevakava
10:00 Kogunemine
10:30 Jõutreening füsioteraapias?
Mati Arend – TÜK ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja
12:00 Lõuna
12:30 EFL-i üldkoosolek
14:30 Statsionaarne ja ambulatoorne respiratoorne füsioteraapia
Hedi Kähär ja Janika Arras – TÜK anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku füsioterapeudid
Kristiina Saksniit – TÜK pulmonoloogia ja torakaalkirurgia osakonna füsioterapeut
16:00 EFL-i töögruppide kohtumised

EFL-i liikmetele on üritus tasuta, mitteliikmetele 20€.

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2019. aastal.

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2019. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2019 – 30.11.2019. Suvepuhkuse ajal(juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1.Vormikohane avaldus
2. Vormikohane curriculum vitae
3. CV lisad
3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
3.2.1. varasema kutsetunnistuse olemasolul ka selle koopia
3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul
3.3.1. enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses) viimase 5 aasta jooksul
3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks viimase 5 aasta jooksul (nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine jms).
4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5. Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).

Lugupidamisega

Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@fysiot.ee
mob. +372 53 60 3122

Valminud on füsioteraapia mõttetalgute kokkuvõte

Eesti Füsioterapeutide Liidu korraldatud füsioteraapia mõttetalgud toimusid 14. septembril 2018 Tallinnas.

Osalesid lisaks Eesti Füsioterapeutide Liidu liikmetele ka Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Lihasehaigete Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Reumaliidu jt organisatsioonide esindajad.

Mõttetalgutel otsisime võimalusi, et muuta füsioteraapia teenus kättesaadavamaks, näiteks kuidas võiks perearsti kaudu paremini füsioteraapia teenusele saada, mil moel võiksime Haigekassa teenust “füsioteraapia kodus” paremini kasutada, kuhu võiks areneda erafüsioteraapia valdkond ning millised võiksid olla füsioteraapia teenuse tulevikumudelid.

Loe kokkuvõtet siit: Füsioteraapia mõttetalgute kokkuvõte

Mõttetalgud korraldas EFL-i juhatus: Liina Pääbo, Siiri Heinaru ja Katrin Kõre. Kokkuvõtte koostas Liina Pääbo, mõttetalgute korraldamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Täname kõiki osalejaid ja kaasamõtlejaid!

Füsioteraapia õpe Tallinnas

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on füsioterapeute koolitanud juba alates 2001. aastast. Pakutavat õpet ja lõpetajate kõrget taset on hinnatud nii Eestis kui ka välismaal. Eriti positiivseks võib pidada Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt 2016. aastal läbiviidud õppekavagrupi hindamist, kus väliseksperdid tõid füsioterapeudi õppekava kohta esile palju positiivset, mh tunnustati kõrgetasemelist rakenduslikku teadustööd, üliõpilaskesksust ning õppejõudude pühendumist.

Tänapäeval on aga paljudel keeruline eriala omandada ilma õpingute kõrval töötamata.

Soovile vastu tulles avab Tartu Tervishoiu Kõrgkool veebruaris 2019 Tallinnas tasulise osakoormusega füsioteraapia eriala kursuse, kus õppetöö on korraldatud tsüklitena (õppetöö ca nädal kuus) ja õppeperioodiks on ca 4,5 aastat. Õppetöö toimub peamiselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (Astangu 27, Tallinn) ruumides, viiel päeval semestris Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu).
Vastuvõtutingimuste ja õppe maksumuse kohta leiad täpsema info kodulehelt: https://www.nooruse.ee/et/sisseastumine/vastuvotutingimused

Lisainfo:
Anna-Liisa Tamm
Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
annaliisatamm@nooruse.ee
tel. 7370228