All posts by administrator

Eraisik otsib Kaarepere hooldekodus käivat füsioterapeuti

Kuulutus kehtib kuni…: 04/20/2018
Valdkond: Füsioterapeudi teenus
Ametikoht: Füsioterapeut
Kontaktisik: Lembit Kalev
e-postiaadress: lembit.kalev@gmail.com
Kontaktelefon: +372 5033388
Täiendav informatsioon: Vajatakse füsioterapeudi teenust eakale Kaarepere Hooldekodus Jõgevamaal. Huvi korral ja täpsema informatsiooni saamiseks palun helistada kontakttelefonil +372 5033388. Aitäh!

EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus 23. märtsil Tartus

EFL-i üldkoosolek ja abivahenditeemaline koolitus toimub reedel, 23. märtsil kell 10-16 Tartu Loodusmajas (Lille 10).

Üritus on EFLi liikmetele TASUTA, mitte-liikmetele 20€.

REGISTREERUN

PÄEVAKAVA

10-11 Abivahendite messiala
11-12:30 SKA ettekanne vastavalt EFL-i liikmete küsimustele
12:30-13 Lõuna
13-14 EFL-i üldkoosolek
14-16 Abivahenditeemaline praktiline grupitöö (ortopeedia, lapsed, neuroloogia, geriaatria)

Armas EFLi liige – täida oma kohust! Tule üldkoosolekule või E-HÄÄLETA! Teata info@fysiot.ee aadressil, juhul kui Sa ei saa osaleda, jagame Sinuga Digidocis faile allkirjastamiseks. Üldkoosolek on otsutsuvõimeline kui hääletanud on vähemalt pooled EFLi liikmes (so 137)!

Borasy OÜ otsib Tallinnasse vene keelt oskavat füsioterapeuti

Asutuse kodulehe aadress: http://www.borasymed.com
Kuulutus kehtib kuni…: 04/30/2018
Valdkond: Lasnamäe Tallinn
Ametikoht: Füsioterapeut
Kontaktisik: Yulia Alliksaar
e-postiaadress: rehab.borasy@gmail.com
Kontaktelefon: +372 53005289
Täiendav informatsioon: Seoses firma laiendamisega vajame diplomeeritud füsioterapeuti.

Ootused kandidaadile:
– positiivsus
– sõbralik, avatud suhtleja
– korrektne ja kohusetundlik
– vene keele oskus

Ettevõte pakub
– huvitavat tööd
– meeldivat meeskonda

OÜ Corrigo otsib füsioterapeuti ja tegevusterapeuti

Asutuse kodulehe aadress: http://www.corrigo.ee
Kuulutus kehtib kuni…: 03/31/2018
Valdkond: Füsioteraapia, taastusravi
Ametikoht: Füsioterapeut, tegevusterapeut
Kontaktisik: Merle Kaljus
e-postiaadress: merle.kaljus@gmail.com
Kontaktelefon: +3725526928
Täiendav informatsioon: https://www.cv.ee/toopakkumine/corrigo-ou/logopeed-hambaarst-hambatehnik-tegevus-ja-fusioterapeut-tule-meile-toole-f3547522.html?client=140637

Füsioterapeudi kutse andmine 2018 aastal

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2018. aastaks. Kutse andmine toimub 01.01.2018 – 30.11.2018. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1) Vormikohane avaldus http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/
2) Vormikohane curriculum vitae.
3) CV lisad:
3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);
3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);
3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul
3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt);
3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);
3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul).
4) Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5) Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6) Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).