All posts by administrator

Delikaatsete isikuandmete töötlemisest

Head füsioterapeudid!
Meenutame, et füsioteraapia teenuse osutamine on seotud delikaatsete isikuandmete töötlemisega. Seetõttu on vajalik selle teenuse osutajatel (näiteks FIE/asutuse/äriühing) registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis. Registreerimiskohustus tuleneb isikuandmete kaitse seaduse §-st 27.
Palun lugege rohkem infot delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse ja isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise teatise esitamise kohta Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.

Uus sotsiaalvaldkonna abivahendite teenust reguleeriv määrus ning abivahendite loetelu

Alates 01.01.2016.a hakkab kehtima UUS sotsiaalvaldkonna abivahendite teenust reguleeriv määrus ning abivahendite loetelu. Loetelu põhjal on välja töötatud Abivahendi Teatmik, mis on mõeldud abistavaks töövahendiks arstitõendi väljakirjutamisel ning abivahendi vajaduse määramisel rehabilitatsiooniplaanis.

Teatmikus on välja toodud kõik riigi poolt kompenseeritavad abivahendid koos ISO-koodide, nimetuste, kirjelduste, näidustuste ja piltidega. Lisaks sisaldab see infot, kes on konkreetse abivahendi vajaduse tuvastaja.

Abivahendi Teatmik on allalaadimiseks või kasutamiseks kättesaadav siit: http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/

Selgitame siinkohal ka seda, et kesksel kohal ei ole ISO koodi väljakirjutus, vaid abivahendi liigi õige määratlemine (kateeter, potitool, rulaator jne). Arst või rehabilitatsioonimeeskond ei pea tundma detailideni abivahendeid, õigete tingimustega toote väljaselgitamise rolli kannab abivahendeid müüv ettevõte koos isikuga. Abivahend määratakse tõendil või rehabilitatsiooniplaanis üldjuhul lõppkoodi ehk abivahendi rühma tasandil (nt 6 või 8 kohaline kood). Osadel juhtudel, kus lõppkoodid on oma funktsionaalsuselt reeglina koos kasutatavad, on tõendi määramine ülendatud teise tasandi põhiseks (nt 4 kohaline kood) s.t et tõendile märgitakse vaid üks kood või nimetus ning iga lõppkoodi ei ole vaja eraldi määrata.

Küsimuste või täpsustuste korral palume pöörduda:

Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskus
Koduleht: www.abivahendikeskus.astangu.ee
E-post: kat@astangu.ee
Telefon: 687 7250 või 687 7274

Toimus EFLi üldkoosolek

Täna, 22. mail 2015. aastal toimus EFLi üldkoosolek koos kahe juurdekuuluva koolituse ning väiksese kõnnikeppide tutvustusega.

Kokkusaamisel oli üle 70 füsioterapeudi, kellest üle 50 olid EFLi liikmed. Lisaks oli hulk füsioterapeute, kes osalesid koosolekul volitustega. EFLi asjades soovis kokku kaasa rääkida peaaegu 90 inimest, lisaks kohalolnud mitte-liikmed. Kui majandusaasta kinnitamiseks ei olnud see kvoorum piisav, oleme siiski suure osaluse üle rõõmsad. Kohalolnud olid majandusaasta aruande kinnitamise poolt (:

Tegu oli sisuka ettevõtmisega. Kohalolnud said teada nii rühi korrigeerimisest lülisamba torakaalosas, füsioteraapia aruande kirjutamisest kui ka EFLi 2014. aasta tegemistest.

Oleme uute sisukate kohtumiste ootel!

Imeline maailm!

Tere, füsioteraapia- ja maailmahuviline!

Maailm on imeline! Seda mitmel erineval põhjusel. Mõned neist on allpool kirja pandud.

Esiteks, rohi tundub alati rohelisem seal, kus Sind ennnast ei ole ning taevas sinisem seal, kus on kõik teised. Tihti aga selgub, et igaüks tunneb nii. Kus siis on tegelikult kõige parem..?

Teiseks, reisimine ei ole kunagi nii kerge olnud. Võime pakkida oma asjad kokku või jätta need hoopis maha ning põrutada tagasivaatamata laia ilma. Mõnikord ei küsita isegi passi. Teinekord küsitakse diplomit. Kui toit maitseb, katus on kindel ja inimesed meeldivad võib hakata juuri ajama igal pool. Eriti kasulik on need võimalused juhul, kui mujal ongi parem, kui seal, kus oled ise.

Kolmandaks, füsioteraapia (paljude teiste toredate asjade ja tegemiste kõrval) on universaale. Kelle aga kätte saad, sellel oma kunsti rakendama asud. Ei loe rahvust, nahavärv, seksuaalne orientatsioon, hobid või muud eristajad. Inimene on inimene ja füsioteraapia on füsioteraapia.

Sissejuhatuse lõpetuseks. Me kõik oleme nii uudishimulikud ja õpihuvilised. Kui vaid jõuaks kogu seda ilu, tarkust ja vaheldusrikkust ammutada! Me kõik unistame ja loodame. Äkki läheb kunagi midagi ka täide..?

Eelnimetatud põhjustel otsustasime proovida alustada füsioteraapiablogiga “Maailm & Mõnda”, kus erinevad füsioterapeudid saavad vahendada enda mõtteid, tundeid, igapäevakogemusi ja läbielamisi, mis on seotud füsioterapeudi eluga välismaal. Vahelduseks ehk kirjutame ka Eestist. Et oleks olemas üks koht, kus saavad üheks lai maailm, kaasasündinud uudishimu, füsioteraapiaarmastus ja palju muud.

Loodame, et jätkub nii lugejaid kui kirjutajaid. take a chance
Vihjed põnevate (füsioteraapia)seikluste omanike kohta on teretulnud!

Mõnusat olemist, lugemist, unistamist ja seiklemist!

kadri
———————————————————-
Kadri Englas
EFLi juhatuse liige
kadri.englas@hnrk.ee