All posts by administrator

Tervist OÜ pakub tööd füsioterapeudile

Asutuse nimetus: Tervist OÜ
Kuulutus kehtib kuni…: 02/24/2020
Valdkond: Füsioteraapia
Ametikoht: Füsioterapeut
Kontaktisik: Anu Vihula
e-postiaadress: anu@tervist.ee
Kontaktelefon: 372 56266988
Täiendav informatsioon: Pakume seoses töömahu suurenemisega tööd Füsioterapeudile.
Töötamise võimalus nii salongis kui ettevõtetes, kus töötajad vajavad nõuandeid harjutuste ja liikumise osas. Suureks eeliseks kandideerimisel on soov ja oskused ka erinevaid massaažiliike pakkuda.

Pakume mitmekülgset ja meeldivat töökeskkonda, elektroonilist broneerimis süsteemi, põnevaid väljakutseid ja head tasu töö eest.
Töö aeg- kokkuleppel
Lepingu vorm- töövõtuleping

Tõrvas saab tööd füsioterapeut

Soovin lisada…: töökuulutuse
Asutuse nimetus: Pesakast OÜ
Kuulutus kehtib kuni…: 02/10/2020
Valdkond: Tööalane rehabilitatsiooniteenus Tõrva vallas
Ametikoht: füsioterapeut
Kontaktisik: Gunnar Laak
e-postiaadress: info@rehabilitatsioon.ee
Kontaktelefon: +37256848901
Täiendav informatsioon: Otsime seoses Tõrva vallas tööalase rehabilitatsiooniteenuse pakkumise alustamisega oma meeskonda füsioterapeuti.
Teenuse pakkumise koht asub Tõrva linnas, Kungla 2.

EFL KUULUTAB VÄLJA FÜSIOTERAPEUDI KUTSE ANDMISE 2020. AASTAL

Head füsioterapeudid!

Eesti Füsioterapeutide Liit kuulutab välja füsioterapeudi kutse andmise 2020. aastal. Kutse andmine toimub perioodil 01.01.2020 – 30.11.2020. Suvepuhkuse ajal (juulis) võetakse dokumente vastu, kuid ei menetleta.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik saata aadressile katrin.kore@fysiot.ee järgmised dokumendid:

1.Vormikohane avaldus
2. Vormikohane curriculum vitae
3. CV lisad
3.1. isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
3.2. haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia)
3.2.1. varasema kutsetunnistuse olemasolul ka selle koopia
3.3. tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase 5 aasta jooksul
3.3.1. enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)
3.4. täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses) viimase 5 aasta jooksul
3.5. erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks viimase 5 aasta jooksul (nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine jms).
4. Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3).
5. Juhtumi analüüs (füsioterapeutilise juhtumi kirjeldus vabalt valitud vormis ja valdkonnas).
6. Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 169€. Tasu palume kanda EFLi arvelduskontole Swedpangas a/a EE892200221014589480.

Lisa informatsiooni kutse taotlemise ja taastaotlemise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/ või küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@fysiot.ee).

Lugupidamisega

Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
katrin.kore@fysiot.ee
mob. +372 53 60 3122