Põltsamaal lasteaias saab tööd füsioterapeut

Asutuse nimetus: Põltsamaa Lasteaed Tõruke
Kuulutus kehtib kuni…: 03/15/2020
Valdkond: füsioteraapia
Ametikoht: liikumisõpetaja-füsioterapeut
Kontaktisik: Helje Tamme
e-postiaadress: helje.tamme@tammetoruke.ee
Kontaktelefon: +3725211979
Täiendav informatsioon: Lasteaias on rühmad erivajadustega lastele, kes lisaks eripedagoogi ja logopeedi teenusele vajavad ka füsioteraapiat; liikumisõpetajana tuleb viia läbi tegevusi erirühma lastega ning rühi- ja ravivõimlemisrühmadega. Ametikoha koormuseks on 0,5.