Põltsamaal saab tööd füsioterapeut

Asutuse nimetus: Põltsamaa Lasteaed Tõruke
Kuulutus kehtib kuni…: 11/30/2019
Valdkond: laste (koolieelne iga) füsioterapeut
Ametikoht: füsioterapeut
Kontaktisik: Helje Tamme
e-postiaadress: helje.tamme@tammetoruke.ee
Kontaktelefon: +3725211979
Täiendav informatsioon: Lasteaias on erirühmad ning lapsed liit- ja vaimupuuetega, kõneravi vajavad ja muude spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed. Füsioterapeut tegeleb liikumistegevustega erirühmadele, liikumisravi tegevustega nii individuaalselt kui väikeste gruppidega. Töö maht on 0,5 koormust ning ametikoht liigitub töötasu ja koormuse osas pedagoogidele kehtestatud normidele.