FT kutse andmise tasu muutub!

28. aprillil toimus Tervishoiu Kutsenõukogu koosolek, kus muuhulhas kinnitati ka füsioterapeudi kutse taotlemise ja taastaotlemise uus hind – 169€.

169€ hind hakkab kehtima 1. augustist 2017. aastal.

Kutse andmise hind on olnud muutumatu, sealjuures ka valdkonna teisi hindu arvestades silmapaistavalt madal, alates 2013. aasta maikuust. Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on vajadus maksta hindamiskomisjoni liikmetele konkurentsivõimelist tasu, et tagada kvaliteetne kutse andmise süsteem.