Delikaatsete isikuandmete töötlemisest

Head füsioterapeudid!
Meenutame, et füsioteraapia teenuse osutamine on seotud delikaatsete isikuandmete töötlemisega. Seetõttu on vajalik selle teenuse osutajatel (näiteks FIE/asutuse/äriühing) registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis. Registreerimiskohustus tuleneb isikuandmete kaitse seaduse §-st 27.
Palun lugege rohkem infot delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluse ja isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise teatise esitamise kohta Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.