PRESSITEADE: ER-WCPT visiit Eestisse

EESTI FÜSIOTERAPEUTIDE LIIDU PRESSITEADE

19.01.2017

Täna, 19. jaanuaril 2017, algab Maailma Füsioterapeutide Konföderatsiooni Euroopa regiooni (ER-WCPT) Euroopa asjade töögrupi 3-päevane visiit Eestisse. Visiidi eesmärgiks on pidada Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses (HNRK) töögrupi töökohtumine, Sotsiaalministeeriumis füsioteraapia reguleeritust puudutav seminar ning külastada kogemuste vahetamiseks Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) taastusravi laborit.
ER-WCPT Euroopa asjade töögrupp tegeleb füsioterapeutidele oluliste küsimuste adresseerimisega Euroopa tasandil. Näiteks olid füsioterapeudid üks viiest erialagrupist, kes said võimaluse kasutada ülepiiriliseks tööjõu liikumiseks EPC’d (European Professional Card). Samuti on töögrupi üheks käesoleva kahe-aastase tööperioodi teemaks e-lahenduste ja kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamine füsioteraapias – võimalused, takistused, liidu poolsed potentsiaalsed toetavad tegevused jne – seetõttu ka külastus HNRK-sse ning TERE KK-sse.
Kohtumise teine oluline rõhuasetus on füsioteraapia kui eriala reguleeritusel. Kuna tänaseks on Eesti ainuke Euroopa riik, kus füsioteraapia erialana või füsioterapeut tervishoiu valdkonna teenuseosutajana reguleeritud ei ole, on töögrupi liikmed jagamas häid praktikaid erinevatest Euroopa riikidest. Arvestades, et füsioterapeutide tähtsus tervishoiuteenuse osutajana erinevates tervishoiu etappides on viimastel aastatel oluliselt tõusnud, on eriala riikliku reguleerimise küsimus igati asjakohane. Selgepiiriline eriala ja spetsialisti defineerimine tagab kvaliteetsema teenuse patsientidele ning professionaalsemad alusel koostöös teiste tervishoiu spetsialistide ning teenuse rahastajatega.
ER-WCPT on 39 liikmesriigiga organisatsioon, mis esindab rohkem kui 173 000 füsioterapeudi huve. ER-WCPT Euroopa asjade töögrupis on kokku kaheksa liiget, kuuest erinevast riigist. Töögruppi juhib ER-WCPT esimene asepresident hr Roland Craps. Eestist kuulub töögruppi Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuse liige Kadri Englas.

Täiendav info:
Kadri Englas
kadri.englas@fysiot.ee
mob: 5172598